Børneområdet

Formål og opgaver

Opbygning

 • Aflastning Børn 1 og 2 på Rosenkildevej 79
 • Rosenkildevej 63
 • Skanderborgvej 5

Vores døgntilbud er et helhedstilbud, som bevilges efter § 52.3.7, for børn og unge med autisme og andre beslægtede diagnoser op til 18 år. Overordnet er det døgntilbuddets opgave at skabe et trygt, omsorgsfuldt og anerkendende miljø, hvor også de fysiske rammer er positive og udviklende.

Med udgangspunkt i det enkelte barn:

 • Sættes der fokus på barnets relationer og ressourcer
 • Skabes der udviklingsmuligheder via en struktureret og overskuelig hverdag
 • Forbedres livsmulighederne gennem indlæring af sociale kompetencer
 • Forbedres selvstændigheden og styrkes følelsen af selvværd gennem afpassede krav
 • Bibringer vi forståelse af eget handicap
 • Forbereder vi den enkelte til voksenlivet
 • Vægtes det ligeledes, at aktiviteter og oplevelser indgår og tilrettelægges således, at det enkelte barns ønsker og behov tilgodeses i videst muligt omfang.
 • Sættes der fokus på barnets færdighedsindlæring, hvor der skabes indsigt i samfundets normer.

Vores aflastningstilbud er et tilbud bevilget efter § 52.3.5 eller § 84 jf. § 44 for børn og unge med autisme og andre beslægtede diagnoser op til 18 år. Det er aflastningstilbuddets mål, i samarbejde med forældrene, at skabe et trygt og hjemligt miljø for det enkelte barn/den unge.
Der kan maksimum bevilges 170 aflastningsdøgn, ved behov ud over dette, henviser vi til vores døgntilbud.

OBS: frist for afmelding af planlagte døgn for forældre er min. 5 dage. Ved for sen afmelding faktureres døgn.

Målsætning

Børneområdets overordnede målsætning er at være et højtspecialiseret tilbud til børn og unge med autisme og andre beslægtede problematikker.

Vi ønsker at skabe det bedst mulige fundament for gode udviklingsmuligheder for det enkelte barn uanset, om der er tale om en anbringelse eller et aflastningstilbud. Dette udføres i tæt samarbejde med forældre og vores interne rådgivning.

Børneperspektivet og de etiske overvejelser skal være i fokus, og respekten og indsigten i det enkelte barn skal være de bærende elementer for vores daglige arbejde i børnenes hjem.

Børnene skal sikres indflydelse og selvbestemmelse såvel i dagligdagen som i større beslutninger, der vedrører eks. kolonier mv. Dette gøres bl.a. i form af beboermøder. 

Ledelse på Børneområdet