Rosenkildevej 63

Boligen er beliggende på Rosenkildevej 63 i Slagelse.

Der er i alt 8 pladser i botilbuddet.

Botilbud
 • Borgerprofil

  Rosenkildevej 63 er et botilbud for børn og unge i alderen ca. 6-18 år

  Målgruppen er børn og unge med autisme og andre beslægtede diagnoser blandt andet mental retardering, angst, OCD, ADHD eller lign.

  Specielt for Rosenkildevej 63 er, at det er børn/unge med stor støtte jf. § 66,6, som bor her.

 • Støtteniveauer

  Da der er tale om børn, vil der i en stor udstrækning altid være brug for medarbejdernes støtte flere gange dagligt og i forskellige grader - alt efter børnenes kommunikative og fysiske vanskeligheder.

  Nogle børn vil have brug for verbal og/eller fysisk vejledning flere gange dagligt, mens andre børn i nogle situationer kun vil have brug for medarbejderens fulde hjælp en gang dagligt. Medarbejderne støtter barnet i de opgaver, hvor der er behov for det - fx når der skal smøres madpakke, findes vej til skole eller i sociale sammenhæng med andre børn. Alle børn støttes både individuelt og i grupper, men der er i udgangspunktet ikke tale om et en-til-en-tilbud.

  Se endvidere beskrivelser af støttebehov i ydelseskataloget her på hjemmesiden under "Visitator".

 • Boligen

  Overordnet er det døgntilbuddets opgave at skabe et trygt, omsorgsfuldt og anerkendende miljø, hvor også de fysiske rammer er positive og udviklende.

  Boligen består af egne, rummelige værelser, og ved indflytningen vil der som udgangspunkt følge en seng, et bord samt en stol med til hvert værelse. Barnet/den unge er selv med til at indrette og sætte deres eget præg på værelset i det omfang, som de kan overskue det.  

  Derudover er der i boligen flere fællesarealer som blandt andet et fælleskøkken, hvor børnene kan deltage i den daglige madlavning, en fællesstue med spiseplads og tv-område samt 2-3 delte badeværelser.

  Til boligen findes der også tilhørende udendørsarealer og terrasser i grønne omgivelser, og når vejret tillader det, kan børnene/de unge spille og lege i haven.

  Boligerne emmer af hjemlig stemning, og det er essentielt, at børnene/de unge ikke kun føler sig hjemme på deres værelser men også på fællesarealerne og området omkring centeret.

 • Beliggenhed

  Boligerne er beliggende på Rosenkildevej 63 i udkanten af Slagelse i naturskønne omgivelser - omgivet af grønne arealer og trafiksikre områder.

  Alle teams ligger tæt på offentlige transportmuligheder og lokale indkøbsmuligheder. Ikke langt fra boligerne findes der busstoppesteder, hvorfra der kører busser til Slagelse Station. Der er ca. ½ times gang til Slagelse centrum, og det er derfor nemt at tage rundt i området og komme ind til byen. Derudover ligger den interne skole også inden for kort gåafstand af alle teams.

  På grund af de mange store arealer omkring boligerne har vi også gode udendørsfaciliteter – blandt andet shelter, legeplads, bålplads, klatretårn og plads til boldspil.

 • Aktiviteter

  Vi tilbyder forskellige aktiviteter på Autisme Center Vestsjælland. Det kan være fællesaktiviteter som motionsrum, Snoezelhus, klatring, Bo-cart, kreative aktiviteter, musik m.m..

  Barnet/den unge har også mulighed for at deltage i aktiviteter i fritiden, som de selv har valgt - alt efter barnets interesser og muligheder. Det kan blandt andet være daglige aktiviteter såsom ridning og svømning eller forskellige former for motion, som er tilpasset den enkelte fx gå- og cykelture. Vi tager desuden ofte på busture ud ad huset, da mange af stedets børn/unge er glade for turene.

  Alle børn/unge ledsages som udgangspunkt til aktiviteter, der foregår uden for ACV. Valget af fritidsaktiviteter beror på en faglig vurdering i forhold til, om ledsagelse er påkrævet hele tiden eller kun i opstarten.

  Vi afholder hvert år arrangementer på centeret i form af sommerfest, julefest, fødselsdage og forældrearrangementer. Derudover tager vi flere gange i løbet af året på koloni og weekendture alt efter den enkeltes ønsker og økonomi.

 • Kost

  Der tilbydes fuld kost, som tilberedes af det pædagogiske personale - ofte i samarbejde med børnene selv. Det kan f.eks. være en maddag om ugen, hvor barnet selv vælger menuen og hjælper med at tilberede maden.

  Der tages udgangspunkt i kostpolitikken, som er sund og varieret kost med afsæt i de offentlige anbefalinger og kostråd. Vi tager individuelle hensyn i forhold til børnenes etnicitet og religion. Diæter i forbindelse med intolerance mv. kan tilbydes, hvis diagnosen er lægeligt dokumenteret.

  Kostplanen udarbejdes af stedets ernærings- og husholdningsøkonom og suppleres med børnenes ønsker.

 • Pårørende

  Vi anser det som essentielt for barnets udviklingsmuligheder, at vi, i samarbejde med forældrene, oparbejder en fælles forståelse af barnets evner, færdigheder, udviklingspotentialer og mål. Derudover arbejder vi på at opnå en fælles grundlæggende forståelse af barnets særpræg og individualitet.

  Vi forventer, at alle indgår i et konstruktivt og åbent samarbejde. Vi forventer ikke nødvendigvis enighed om alt, da vi er bevidste om, at familiens relation til barnet er af en anden karakter end vores professionelle relation og faglige sigte.

  Der afholdes møde med forældrene inden barnets opstart, og vi inviterer til et opfølgningsmøde efter ca. 3 mdr., hvor vi også vil invitere sagsbehandleren med.

  Forældrene inviteres én gang årligt til konference/statusmøde vedr. barnet. Derudover er der løbende kontakt pr. telefon, mail og ad hoc møder. Intervallet af dette aftales af forældrene og barnets kontaktpersoner.

  Vi mener, at det er af stor betydning, at barnets forældre indimellem også kommer og besøger barnet her hos os. For eksempel kan forældrene spise med én gang om måneden. Dette skal dog aftales i god tid både ift. kostbestilling, men også af hensyn til de andre børn og unge, der bor i tilbuddet. Derudover er man altid velkommen til at aftale at komme på besøg til en kop kaffe, hvis dette passer ind i de ellers planlagte aktiviteter.

 • Besøg i børnenes hjem

  På børneområdet har vi 18 børn boende. Vores primære opgave er at sikre et godt børneliv, hvor det enkelte barn har kontakt til sine forældre og andre pårørende, selvom barnet bor hos os. Vi skal som professionelle kunne balancere de mange hensyn, der skal tages til alle børn og alles familier. Det indbefatter både hensynet til det barn, der får besøg, men i særdeleshed også hensynet til de andre børn, der får "besøg" af andres pårørende i deres hjem - uden at have bedt om det. Med andre ord: Vi skal sikre det gode besøg i alle børnenes hjem.

  Dette ansvar påhviler medarbejderne i det daglige arbejde ift. planlægning af besøg både i og uden for teamet. Når vi går ind og sætter rammer for, hvor ofte og hvordan besøg kan foregå i teamet, er det altid med udgangspunkt i, at dette er flere børns hjem. Derfor skal vi hele tiden forholde os til, hvad det enkelte barn kan rumme.

  Derfor vil vi gerne opfordre til, at forældre planlægger deres besøg i god tid sammen med medarbejderne. Men man er altid velkomne til at ringe til teamet og forhøre sig, om det er muligt at kigge forbi ift., hvad der ellers er planlagt i teamet den pågældende dag.

  Hvad angår spisning, så er forældre velkomne til at spise med på ACV én gang om måneden under forudsætning af, at det er aftalt i god tid. Således at vores serviceteam kan nå at tilpasse maden til antallet af personer. Vi beder om forståelse for, at det er medarbejderne, der sætter rammen for, hvor og hvornår spisningen foregår af hensyn til de andre børn i teamet. Det samme hensyn tager vi til jeres barn, når de andre børn har besøg.

 • Kørsel i forbindelse med hjemmebesøg

  Som udgangspunkt tilbyder vi fremover at køre børnene hjem til forældre, hvad der svarer til én tur/retur kørsel om måneden. I praksis kan det eks. udmønte sig i, at vi kører barnet hjem hver anden weekend, og forældrene så kører barnet retur de samme weekender. Eller at vi kører barnet tur/retur den ene weekend og forældrene henter/afleverer barnet den anden weekend.

  Alt dette aftaler og planlægger man i samarbejde med teamet. Vi er klar over, at der kan være særlige hensyn, som det kan være nødvendigt at tænke ind i planlægningen, og det skal vi selvfølgelig gå i dialog omkring, så vi sammen finder den bedst mulige løsning.

  Vi kan være nødsaget til at sige nej til at ændre et kørselstidspunkt med kort varsel. Dette er med afsæt i, at en sådan ændring kan medføre en større indgriben i de aktiviteter, der allerede er planlagt for de andre børn i teamet.

  Derudover påhviler det som udgangspunkt forældrene at hente og bringe barnet. Forældrene har mulighed for at få refunderet kørepenge.
  (Se betingelser under "Sociale ydelser på Autisme Center Vestsjælland")

  Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde, således at vi er aktivt til stede, når der er børn i teamet, og at vi omvendt kan planlægge medarbejdernes ferie, afspadsering mv. de dage, hvor der er færre børn i teamet. Dette kan vi bedst lykkes med i et tæt samarbejde med forældrene. Derfor vil vi gerne opfordre til, at forældrene tilkendegiver ønsker om ændringer i hjemmeweekender, ferier mv. i god tid, så vi har mulighed for at planlægge med optimal brug af de pædagogiske timer i teamet.

  Som udgangspunkt anbefaler vi, at børnene tilbringer hver anden weekend i teamet. Det gør vi for at understøtte barnets udvikling samt for at understøtte barnets relationer til de andre børn og voksne i tilbuddet. Dog har nogle børn brug for at være mere eller mindre hjemme hos forældrene og i de tilfælde, hvor barnet er mere hjemme hos forældrene end i tilbuddet, vil vi altid orientere sagsbehandleren.

  Hvis der er et pædagogisk sigte, hvor barnet skal lære at transportere sig selv, ledsager personalet barnet i offentlige transportmidler hjem til forældrene.

 • Kæledyrspolitik

  Det er ikke muligt at medbringe kæledyr på ACV.

Siden er sidst opdateret 21. april 2021