Rådgivningen


Opbygning

Rådgivningen er et tværfagligt team, der består af fire faggrupper:

 • Socialrådgiver
 • Pædagog/psykolog
 • Audiologopæd
 • Ergoterapeut/fysioterapeut

 

Formål og opgaver

Rådgivningens primære opgave er at udvikle og understøtte den pædagogiske praksis til gavn for medarbejdere og borgere.

De interne opgaver består i:

 • Visitation
 • Overordnet sagsansvar for borgerne
 • Screening af borgere
 • Understøtte udarbejdelse af pædagogiske indsatsplaner, statusbeskrivelser oa.
 • Undervisning/kursus
 • Supervision/sparring

De eksterne opgaver består i:

 • Supervision/sparring for forældre/pårørende, fagfolk og mennesker med Autisme Spektrums Forstyrrelser
 • Psykologisk funktionsudredning
 • Undervisning og sparring i praksisfeltet, der er individuelt tilrettet ’opgaven’
 • Pædagogiske opgaver eks. støtte til barnet ift. fritidsaktiviteter

 

Siden er sidst opdateret 24. januar 2019