Rosenkilde Skole

Rosenkilde Skole

Rosenkilde Skole er en intern specialskole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland.

Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning efter Folkeskolelovens §20.2 til børn og unge mellem 6 - 18 år.
Tilbuddet dækker 0. – 10. klasse.

Vi har p.t. 130 elever. Nogle elever bor i forvejen i boteam på Autisme Center Vestsjælland, og andre elever bor hjemme – af disse er nogle tilknyttet et af vores aflastningstilbud.

I samarbejde med eleven og hjemmet tager vi udgangspunkt i Folkeskoleloven og fagenes fælles mål for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau og behov. Derudover besluttes det i fællesskab, om den enkelte elev skal tilbydes folkeskolens test og prøver.

Personalegruppen består af pædagoger, lærere og medhjælpere, der kontinuerligt uddannes inden for området for at sikre størst mulig faglighed omkring den enkelte elev.

 

Skolens ledelse/administration

Siden er sidst opdateret 5. januar 2023