Rosenkilde Skole

Skolens ledelse/administration


Opbygning

Undervisningsområdets personale er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere, der kontinuerligt uddannes inden for området for at sikre størst mulig faglighed i opgaveløsningen.

Formål og opgaver

Rosenkilde Skole er en intern specialskole, som er en del af Autisme Center Vestsjælland.

 

Vi har p.t. 130 elever, som består af både eksterne og interne elever.

 

Skolen tilbyder vidtgående specialundervisning efter Folkeskolelovens §20.2 til børn og unge mellem 6 - 18 år.

Tilbuddet dækker 0. – 10. klasse.

 

I samarbejde med eleven og hjemmet søger vi at tage udgangspunkt i Folkeskoleloven og fagenes fælles mål for at tilpasse undervisningen til den enkelte elevs niveau og behov. Derudover besluttes det i fællesskab, hvorvidt den enkelte elev skal tilbydes folkeskolens test og prøver.

Siden er sidst opdateret 21. april 2021