Ungeområdet

 Opbygning

  • STU
  • Kollegie
  • Anholtvej Kollegie §-107
  • §-85
  • Klar Til Start

Formål og opgaver

Anholtvej 3 byder på et ungemiljø skabt af de unge selv med støtte fra personalet. Der er aktiviteter på tværs i huset, der er med til at understøtte det relationelle og sociale perspektiv.

Vi har fokus på at understøtte et udviklende ungemiljø med fokus på sociale- og relationelle aktiviteter, studiemiljø, mestring af eget liv, hygge og afslapning.

På Ungeområdet arbejder vi ud fra en differentieret og anerkendende tilgang til mennesker med udgangspunkt i et Recovery orienteret menneskesyn, hvor der arbejdes med det enkelte unge menneske.

Med udgangspunkt i den enkelte ønsker vi at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø ved at:

  • Støtte den unge i så høj grad som muligt i at indgå i sociale      relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. Dette i overensstemmelse med egne ønsker og behov
  • Støtte de unge i at udnytte deres fulde potentiale ift. uddannelse og beskæftigelse
  • Støtte og i samarbejde med den enkelte unge opstille konkrete mål for uddannelse og/eller beskæftigelse både nu såvel som i fremtiden

Med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder arbejder vi på at støtte samt opnå positive resultater for og sammen med den enkelte unge.

Siden er sidst opdateret 14. december 2018