Ungeområdet

 

Opbygning

  • Kollegie
  • Anholtvej Kollegie §-107
  • §-85
  • Klar Til Start

Formål og opgaver

Anholtvej 3 byder på et ungemiljø skabt af de unge selv med støtte fra personalet. Der er aktiviteter på tværs i huset, der er med til at understøtte det relationelle og sociale perspektiv.

Vi har fokus på at understøtte et udviklende ungemiljø med fokus på sociale- og relationelle aktiviteter, studiemiljø, mestring af eget liv, hygge og afslapning.

På Ungeområdet arbejder vi ud fra en differentieret og anerkendende tilgang til mennesker med udgangspunkt i et Recovery orienteret menneskesyn, hvor der arbejdes med det enkelte unge menneske.

Med udgangspunkt i den enkelte ønsker vi at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø ved at:

  • Støtte den unge i så høj grad som muligt i at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt. Dette i overensstemmelse med egne ønsker og behov
  • Støtte de unge i at udnytte deres fulde potentiale ift. uddannelse og beskæftigelse
  • Støtte og i samarbejde med den enkelte unge opstille konkrete mål for uddannelse og/eller beskæftigelse både nu såvel som i fremtiden

Med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder arbejder vi på at støtte samt opnå positive resultater for og sammen med den enkelte unge.