KLAR til START

Et særligt forløb for unge med særlige behov

Uddannelsen “Klar til Start” er en særlig tilrettelagt uddannelsesforløb og opkvalificeringsforløb med jobgaranti.

Al undervisning og træning varetages af både butiksuddannet personale og pædagogisk personale med speciale i Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Undervisningen foregår med både teoretisk undervisning og praktisk læring og træning i Fakta.

Forløbets længde varierer mellem 10-22 måneder alt afhængig af evner og udvikling.

Udover undervisning i detailfaglige fag undervises og trænes der også inden for: ​- Personlig hygiejne – Stresshåndtering – Hjælp til selvhjælp – Handicapforståelse ​ For os er det vigtigt, at den personlige udvikling går hånd i hånd med den faglige.

Siden er sidst opdateret 10. august 2017