STU-Anholtvej

Skolens mål er i samarbejde med forældre og den enkelte elev, at videreudvikle den unges sociale, kommunikative, kognitive og faglige kompetencer og færdigheder. Dette med henblik på styrkelse af den enkeltes selvværd og hensigtsmæssig forberedelse til videreuddannelse og voksenliv.
STU-Anholtvej
 • Afklaringsforløb

  Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse starter med et afklaringsforløb på op til 12 uger.

  I samarbejde med den studerende afdækkes

  • Hvordan ser den studerende sig selv i et fremtidigt voksenliv, herunder evt. uddannelse og job
  • Den studerendes sociale kompetencer
  • Den studerendes faglige standpunkt
  • Hvilke kompetencer den studerende besidder i forhold til almindelige dagligdags gøremål og selvstændig livsførelse


  Linjeafklaring

  Hvilke linjer kunne have den unges interesser. Der vil være mulighed for at beskæftige sig med de forskellige linjer, mhp. at afklare hvilken linje den unge ønsker at deltage i.

 • Uddannelsesplan

  I slutningen af afklaringsforløbet udfærdiges, i samarbejde med den studerende, UU-vejleder og evt. den unges forældre, en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen er individuel og kan blandt andet indeholde mål vedr.:

  • Faglige kompetencer til voksenlivet
  • Praktikforløb i virksomheder
  • Udvikling af kompetencer vedr. almindelige dagligdags gøremål og livsførelse

  Den studerendes uddannelsesplan bliver revideret mindst en gang årligt. Når uddannelsen afsluttes, modtager den studerende et kompetencebevis.

  Studerende på STU At være studerende på STU betyder, at man indgår i et socialt miljø med andre unge. Undervisningen starter kl. 9.00.

  Undervisningen tager afsæt i læring omkring:

  • Bo-undervisning
  • Kultur, samfund og arbejdsmarkedskendskab
  • Socialfag
  • Praktik
  • Krop & sundhed

  Desuden er der en ugentlig dag med linjevalg med udgangspunkt i interesser: IT, musik, kreativ samt bevægelse & friluftsliv. Samt valgfag, hvor man skal vælge mellem dansk, matematik, engelsk og historie.

 • Indskrivning og priser

  For mere information kontakt:

 • Beskrivelse af STU'en

  Målgruppe

  Vores STU er målrettet unge mennesker med autisme spektrums forstyrrelser. STU'en er opdelt i stort, mellem og lille støttebehov. Dette for at give kunne tilrettelægge uddannelsen, så den bedst muligt imødekommer den enkelte unges behov socialt og fagligt.

  Formålet

  Formålet med uddannelsen er at udvikle den unges kompetencer på et bredt personligt, socialt og fagligt område. Målet er, at den unge i videst mulige omfang opnår en selvstændig og aktiv voksentilværelse, der bl.a. kan byde på yderligere uddannelse og/eller beskæftigelse.

  Fagligt indhold

  Vi prioriterer, at de unge er fysisk aktive, derfor er der daglig motion på skemaet.

  Vores STU er en linjebaseret STU, hvilket betyder, at vi tilbyder en bred vifte af fag, der arbejder med den unges personlige, sociale og faglige kompetencer. Vores linjefag er: Køkken/Service, Kunst/Musik, Friluftsliv/Grøn linje, Motion/sundhed, E-sport.

  Derudover indeholder STU bl.a. følgende obligatoriske fag: Samfundsfag, Psykologi, Socialfag, boglige fag som dansk og matematik.

  Vores STU på Anholtvej underviser også i eksamensgivende fag. Vi har samarbejde med bl.a. ZBC og VUC.

 • Hverdagen på STU

  STU ligger Anholtvej 3 og Rosenkildevej 53 i Slagelse. 
  Skolen har åbent mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00-15.00, onsdag fra kl. 9.00 – 12.30 og fredag kl. 9.00-14.00.

  Undervisning

  Der er undervisning mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.00-15.00, onsdag fra kl. 9.00–11.45 og fredag fra kl. 9.00-14.00.
  På STU ringer det ikke ind til time, idet vi ønsker at opfordre til en høj grad af selvstændighed hos den enkelte elev. Alle elever har sit individuelle skema og dagsforløb.   

  Skolen følger i store træk folkeskolernes ferier og helligdage. Derudover er der et mindre antal lukkedage henover året. Der er mødepligt til undervisningen på STU, og du skal melde afbud ved sygdom. Andet fravær skal du aftale med skolen.

  Møder

  Hver dag kl. 9.00 begynder vi dagen på STU med et morgenmøde på cirka 20 minutter for de elever, der kan deltage. Her gennemgår vi sammen dagens skema samt eventuelle ændringer og aftenarrangementer. Morgenmødet skal være med til at give dig en god opstart og et overblik over din dag.

  Fredag kl. 13.00 deltager alle i fællessamling, hvor vi i fællesskab planlægger oprydning og klargøring inden weekenden.
   

  Mad og drikke

  Der er frokostpause hver dag fra kl. 11.45-12.30. Maden spises på STU enten i en lille gruppe eller i skolens spisestue.
   

  STU-møder

  To gange om året inviterer skolen til et STU-møde, hvor dit uddannelsesforløb skal evalueres. STU-mødet er dit møde som elev, hvor du har mulighed for at få indflydelse på din uddannelse og måske lave ændringer i din uddannelsesplan. Til STU-møderne inviteres også din kontaktlærer, din UU-vejleder og din sagsbehandler. Forældre inviteres, såfremt elever, der er over 18 år, giver samtykke til det. 
    

  Forventninger til dig

  Når du starter hos os, har vi nogle forventninger til dig:

  • At der er noget, du gerne vil lære. Det kan være næsten hvad som helst
  • At du forsøger at følge nogle af vores råd
  • At du synes, at STU på ACV er det rigtige sted for dig
  • At du giver besked til os, hvis der sker noget vigtigt i dit liv
  • At du giver besked, hvis du er syg eller er forsinket
  • At du ikke forlader STU'en uden at give besked

   

  Til og fra skolen

  Du skal selv tage bybussen eller tog til STU. Hvis dette ikke er muligt, hjælper vi med at træne dette. Dog gælder det ikke, såfremt du har brug for solokørsel, hvilket kræver bevilling fra Ungdommens Uddannelsesvejledning eller fra din Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

  Såfremt du ikke selv tager bussen, tilbyder vi transport med HB bus.

 • Yderligere information

  Du er velkommen til at ringe for yderligere information eller aftale et besøg hos os på:

STU linjer - Linjefag
 • Motion og sundhed

  Vi skaber livsglæde og fællesskab gennem motion

  På STU har vi et fokus på sundhed, som sørger for at skabe de bedste forudsætninger for vores unge mht. sund kost og motion. Vi ved, at motivation er det vigtigste udgangspunkt, og netop derfor er det vigtigt for os at skabe den indre motivation hos vores unge. 

  Mange unge mennesker med autisme kan have stor modstand overfor sundhed og motion. Derfor er der ingen tvang, men undervisningen vil gribe fat i emnet, så alle er bevidste om effekten. Temauger og fælles motion danner derfor rammen om vores fokus på motion, sundhed og gode vaner.

 • Design

  På Design Linjen opnås færdigheder og kompetencer i at forstå en produktionsproces fra ide til færdigt produkt.

  Der arbejdes med:

  • Brug af IT
  • Keramik og porcelæn
  • Kreativ tænkning, formgivning og farvelære
  • Ideudvikling, egne iagttagelser og eksperimenter omkring design
  • Salg og markedsføring

  Der lægges vægt på at de endelige produkter har en kvalitet, der gør dem salgsbare.
  Produkterne sælges direkte fra værksteder og fra lokale butikker.

  Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

 • Musik

  “Er musikken det, du brænder for, og ønsker du at være en del af en musikalsk hverdag, så er denne linje lige noget for dig."

  Med lydstudie, producerlokale med D.A.W-stationer og et fuldt udstyret musiklokale er musikholdet klar til at tage godt imod dig og tilbyde dig en spændende og udfordrende musikalsk hverdag.

  Du vil sammen med en masse andre unge stifte bekendtskab med samt få færdigheder i bl.a. sammenspil, det at spille koncerter, indspille cd, musikteori, studieteknik, produktion af elektronisk musik.

  Musiklinjen er opdelt i to afdelinger: en til sammenspil og en til produktion/lydteknik:

  Sammenspilslinjen er for dig, der vil:

  • Spille og/eller synge i band
  • Blive bedre på dit instrument
  • Spille koncerter
  • Prøve at indspille demoer

  Producerlinjen er for dig, der vil:

  • Producere elektronisk musik og/eller Hip Hop
  • Lære at bruge Logic/Cubase
  • Lære indspilningstekniker
  • Lære at mixe
  • Prøve at være at lydmand

  Der vil samtidig være en integrering af de to linjer, hvor vi vil beskæftige os med:

  • Koncertprojekter
  • Socialt samvær
  • Lære at læse noder
  • Musikteori
  • Rytmelære

  På Musiklinjen indgår desuden obligatorisk praktik, kombinationsforløb med forskellige erhvervsskoler, vejledning, projektarbejde samt almendannende aktiviteter.

 • Den Grønne/Friluftsliv

  På grønlinje er det muligt at få en praktisk faglig opkvalificering og beskæftigelse inden for det grønne område samt lettere vedligeholdelsesopgaver.

  Der arbejdes med:

  • Sæsonbetonet pleje og vedligeholdelsesopgaver i grønne anlæg
  • Pasning og dyrkning af grønne områder
  • Maskinkendskab og sikkerhedsregler
  • Redskabs- og maskinvedligeholdelse
  • Service- og reparationsopgaver samt lettere bygningsvedligehold

  Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

  På denne linje integreres der ligeledes aktiviteter omkring vores bålplads og livet herom.

 • Køkken og service

  På køkken- og servicelinjen er det muligt at få en køkken- og servicefaglig opkvalificering og beskæftigelse.

  Der arbejdes med:

  • Arbejdsgange og funktioner i et storkøkken
  • Service og servering
  • Grundlæggende kendskab til køkkenhygiejne
  • Sund kost og madkultur

  Køkken- og servicelinjen har ansvaret for fremstilling af både de varme og de kolde måltider til vores døgnafdeling. Egenkontrol, opbevaring af forskellige fødevarer samt kendskab til almindeligt anvendte råvarer og princippet fra jord til bord er vigtige elementer. Vi bager vores eget brød, bruger meget grønt og handler gerne lokalt med årstidens råvarer.

  Bløde værdier som samarbejde, mødestabilitet og sociale spilleregler indgår i hverdagens opgaveløsning. Såvel som kendskab til arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforanstaltninger har en betydelig plads.

STU linjer - Tværfaglige fag
 • Medborgerskab/Samfundsfag/Socialfag

  Medborgerskab

  Når du går på STU vil medborgerskab være en vigtig del af din uddannelse.

  Undervisningen i medborgerskab tager udgangspunkt i at udvikle og udvide din viden om samfundet omkring dig. 

  Undervisningen skal være med til at gøre dig bevidst om det fællesskab, som du er en del af i kraft af at være myndig borger i samfundet.

  I medborgerskabsundervisningen arbejder vi med emner som: 

  • Demokrati
  • Rettigheder/pligter
  • Med- og selvbestemmelse
  • Medansvar
  • Generel samfundsbevidsthed

  Der vil blive sat fokus på din selvstændighed og din evne til at danne meninger, så du kan blive en aktiv medspiller i dit eget liv.

  Vi inddrager ofte dagsaktuelle nyheder som udgangspunkt for en debat.

  Socialfag

  Socialfag er et fag, der skal udvikle dine sociale kompetencer og din selvstændighed i forhold til at være i det offentlige rum, i en praktik eller på en arbejdsplads. Faget skal også give dig kendskab til steder og muligheder, du kan bruge i dit fritids- og arbejdsliv.

  Socialfag er et bredt og tværfagligt fag, der tager udgangspunkt i andre fag f.eks. dansk, historie, billedkunst, matematik, samfundsfag og arbejdsmarkedskendskab.

  I socialfag arrangerer vi ofte aktiviteter "ud af huset" f.eks. biograftur, cafétur, kulturelle aktiviteter, gåtur i området eller i skoven, spil, bagning, en tur til hovedstaden, en tur på museum eller en tur, hvor vi har fokus på historiske bygninger.

  Der vil også være arbejdsdage hjemme, hvor vi undersøger og finder materialer.

  Der vil både være aktiviteter, som du er tryg ved og nye aktiviteter, som kan være mere udfordrende for dig. Du bliver naturligvis forberedt på det dagen inden. 

  Socialfag kan f.eks. indeholde: 

  • Indsamling af fakta og viden med computer og bøger
  • Planlægning af besøg på de steder vi finder samt kontakt og bustider
  • Fotografering af de steder vi besøger
  • Indsamling af fakta og viden ved hjælp af materiale fra turene
  • Evt. oplæg/fremlæggelse for de andre elever om de forskellige emner
  • Evaluering af turene f.eks. ” hvad fik du ud af turen? ”, ”lærte du noget nyt? ”, ”var det en god oplevelse? ”
 • Psykologi og relationsdannelse/Netværk/Fra ung til voksen

  På STU handler det ikke kun om skole men også om at være ung med alt, der hører med til det! Du bliver en del af et ungdomsmiljø med venner, fritidsinteresser, fester og måske kærester.

  På STU har vi gode pausefaciliteter. Her har du mulighed for at deltage i mange forskellige aktiviteter og vælge ud fra, hvad du interesserer dig for. Vi har f.eks. multibane, bordfodbold, bordtennis, computere, playstation og Wii. Du kan også deltage i kreativt værksted, træne i fitnessrum eller tage afsted på ture.

  Du får dit eget rum, som du oftest deler med en eller to studiekammerater. Så der er god mulighed for at trække dig tilbage, hvis du har brug for fred og ro.

  Aftenevents

  På STU holder vi aftenarrangement ca. en gang om måneden. Det kan f.eks. være stand-up, biografture, japansk aften med sushi, se en fodboldkamp, fester, restaurantbesøg og kulturelle events. Du er selv med til at planlægge aftenarrangementerne sammen med personalet. 

  Psykologi og relationsdannelse

  Relationer handler om at være sammen med andre mennesker på en måde, så alle er tilfredse. Man skal kunne samtale, diskutere, spørge, lytte, give sin mening og sine ønsker til kende.  Relationer handler også om at forstå, hvorfor andre mennesker reagerer, som de gør, og om kropssprog og mimik. For at få gode stabile relationer skal man kunne lave aftaler og holde dem. Psykologien handler om at få indsigt i sig selv og de funktioner i hjernen, der sætter os i stand til at forstå os selv i forhold til omverdenen.

  Netværk

  På STU arbejder vi med at understøtte den unge i at etablere og vedligeholde netværk. Ligeledes arbejder vi med at bruge de netværk, som for den unge allerede er fungerende. Vi vil arbejde på at lave en café, hvor tidligere studerende har mulighed for at komme på besøg for derigennem at skabe en form for efterværn i trygge rammer. 

  Fra ung til voksen

  På STU ser vi dig som en voksen medspiller på alle områder. Her vil du møde et miljø, der giver dig indflydelse og ansvar så langt, det er muligt. Du vil også møde udfordringer og forventninger, der passer til dig.

  På STU tager vi udgangspunkt i din uddannelsesplan. Formålet med din uddannelsesplan er at give dig en god start på et selvstændigt voksenliv.

  Fra ung til voksen:

  På STU får du f.eks. mulighed for: 

  • At lære praktiske færdigheder
  • At få opdateret dine skolekundskaber
  • At få erfaring i hvordan livet som voksen er
  • At være en del af et ungdomsliv med alt hvad det indebærer
  • At dyrke dine interesser
  • At afprøve dine jobønsker

  Det handler om, at du får de bedste muligheder i overgangen fra ung til voksen.

  Teoriundervisning:

  På STU har du mulighed for at få støtte og mulighed for at øve dig, når du går til teoriundervisning til kørekort. 

  Gennem køreprøver på internettet tester vi vores viden og forståelse, og vi gennemgår emner fra teoribogen. Du kommer til at arbejde med din indsigt, viden og forståelse for at færdes i trafikken i bil.

 • Digitale medier

  På STU inddrager vi så vidt muligt digitale medier i undervisningen. Måske har du en særlig interesse i IT?

  Har du en særlig interesse for IT, har vi computer på skemaet. Her har du mulighed for at udforske, videreudvikle eller vedligeholde dine evner indenfor IT. 

  Digitale medier handler om, hvordan vi bruger disse i hverdagen, og hvordan vi omgås hinanden via sociale medier, nyhedsstrømme, og hvordan digitalisering kan understøtte vores hverdag.

  Du vil sammen med underviseren finde frem til netop det, der optager dig samtidig med, at du vil få et dybere kendskab til den digitale verdens mangfoldighed.