Voksenområdet

Opbygning

Voksenområdet støtter borgere, der bor i botilbud på en række adresser i Slagelse: 

 • Rosenkildevej
 • Skanderborgvej
 • Århusvej
 • Kollegie
 • Anholtvej Kollegie §-107
 • §-85

Voksenområdet tilbyder derudover også aktivitets- og samværstilbud, som borgerne kan benytte sig af på hverdage.

Formål og opgaver

Voksenområdet arbejder ud fra en anerkendende og relationsorienteret tilgang, hvor vi har fokus på etik og på begrebet recovery.
Det betyder, at vi bestræber os på at møde borgeren ud fra dennes oplevelse af håb, mening og selvbestemmelse med henblik på at få et meningsfuldt liv.

Med udgangspunkt i den enkelte borger gør vi os umage for at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende bo- og levemiljø ved at:

 • Skabe udviklingsmuligheder via en struktureret og overskuelig hverdag
 • Forbedre den enkeltes selvstændighed og styrke selvfølelsen gennem afpassede krav
 • Kompensere for handicap gennem omsorg, rummelighed og tolerance
 • Give valgmuligheder for at styrke selvstændighed og selvværd
 • Skabe udvikling ved relationsfremmende samvær, oplevelser og aktiviteter
 • Bibringe forståelse af eget handicap i et ressourceperspektiv

Vi vægter at aktiviteter og oplevelser indgår og tilrettelægges, så den enkelte borgers ønsker og behov tilgodeses i videst muligt omfang.

Ledelse på Voksenområdet