Aktivitets- og Samværstilbud

Målsætning


På Aktivitets- og Samværstilbuddet har vi følgende målsætninger: 

  • Udviklingsorienterede aktiviteter
  • Tryg hverdag
  • Anerkendende samvær

Autisme Center Vestsjællands Aktivitets- og Samværstilbud er beliggende på hhv. Rosenkildevej 83 og 77 samt 77B (Købmandsgården), 81C (Lysværksted) og 95 (Laden).

Med udgangspunkt i vores målsætning vil vi være medvirkende til at skabe livskvalitet samt det gode liv for den enkelte. I vores tilbud lægger vi vægt på en hverdag med faste og synlige rammer, hvor struktur og genkendelighed er grundlaget for at skabe den tryghed, som vores ulønnede medarbejdere har brug for.

Der tages udgangspunkt i de enkelte ulønnede medarbejders formåen og i deres forskellighed, og vi vægter samværet med den enkelte ulønnede medarbejder højt.

Aktiviteter


På Aktivitets- og Samværstilbuddet tilbyder vi følgende aktiviteter for de ulønnede medarbejdere:

  • Lysværksted med fremstilling af lys
  • Butik med salg af lys og smykker og andre kreative ting, som vores ulønnede medarbejdere har været med til at fremstille
  • Laden som primært er baseret på aktiviteter i forbindelse med havearbejde, brændeproduktion samt salg af brænde, som leveres ud til kunderne
  • Derudover har vi et træværksted og et kreativt værksted med maling og fremstilling af smykker, kort m.m.
  • Udeliv med gode fysiske rammer med aktiviteter såsom bålhygge, hønsehold, drivhus, gokartbane og forskellige legeredskaber
  • Dagligdagen kan desuden bestå af bagning, busture, gåture, depotture, gymnastiksal, sanserum og cafebesøg
  • Vores ulønnede medarbejdere deltager i forberedelse og afholdelse af sansefestival og Sjællandsfestival samt pasning af vores bod på ”værdi for alle dagen” på torvet i Slagelse.

Vi arbejder med åbne værksteder og tilstræber, at aktiviteten er afpasset den enkelte ulønnede medarbejders humør og mentale overskud. Dette kommer til udtryk således, at vi har fokus på samværet i aktiviteten frem for selve produktionen.

Siden er sidst opdateret 6. juli 2022