Anholtvej

Anholtvej er et §-107 midlertidig bo-tilbud for unge mennesker med autisme med mellem til mini støtte. Fokus ift. de unge er på støtte og vejledning ift. ADL samt indsigt og træning i på sigt at bo i egen bolig med mindre- eller minimal støtte.

Anholtvej
 • Formål

  Her trænes de unge i at bo i egen bolig med minimal støtte, opbygning af socialt netværk samt forberedelse til at flytte i egen bolig. Derudover har vi også fokus på fremtidig beskæftigelse.

  Læring og færdigheder:

  • Med henblik på voksenlivet
  • Med henblik på fremtidig boligform
  • I forhold til at blive så selvhjulpen som muligt
  • Støtte til nuværende beskæftigelse og uddannelse
 • Om Anholtvej

  På Anholtvej har man sit eget værelse med toilet og bad, der er fælles køkken, opholdsrum samt vaskeri. Der tilbydes aktiviteter som fx fællesspisning, ture ud af huset, motion m.m. Der er ligeledes mulighed for at benytte resten af ACVs fællesfaciliteter.

 • Målgruppe

  Målgruppen for Anholtvej:

  • Unge hvor fokus er på fremtidig beskæftigelse og/eller fremtidig boform og bomuligheder
  • § - 107 -tilbud
  • Mellem - mini støtte
  • Potentiale for at kunne indgå og bidrage i fællesskabet
  • Potentiale for rummelighed og accept af andre
  • Fokus på at blive så selvhjulpen som muligt 
  • Krav til involvering i eget liv
  • Unge mennesker 18+
 • Yderligere information

  Du er velkommen til at ringe til os for yderligere information eller aftale et besøg på:

  Autisme Center Vestsjælland, daglig leder Kamilla Pedersen