STU

Formål:

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er et tilbud for alle unge mellem 16 – 25 år. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en almen ungdomsuddannelse.

STU har til formål, at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Den overordnede målsætning på STU – Autisme Center Vestsjælland, er at være et højtspecialiseret tilbud til unge med autisme og andre beslægtede udfordringer.

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
 • Målgruppe

  Vores STU er målrettet unge mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og andre beslægtede diagnoser. Dette kan være mental retardering, angst, OCD, AHHD eller lign.

  Vores STU er opdelt i stort, mellem og lille støttebehov.

 • STU-Anholtvej

  Vores STU med mellem og lille støttebehov er fysisk placeret på Anholtvej 3 i Slagelse. De unge på STU-Anholtvej er bevilliget en takst 2 og 3.

  Vi arbejder med at støtte eleven i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer. I samarbejde med eleven afprøves forskellige praktikker, så de eventuelt kan få en afklaring i forhold til videre uddannelse og beskæftigelse. Overordnet er der fokus på livsmestring, så eleven kan blive så selvhjulpen som muligt.

 • STU-RV 53

  Vores STU med stort støttebehov er fysisk placeret på Rosenkildevej 53 i Slagelse. Unge i STU-RV53, er bevilliget en takst 4.

  De unge har brug for verbal og visuel støtte, fysisk guidning og hjælp gennem hele skoledagen. De unge har i forskellige grader brug for daglig støtte til personlige, praktiske og sociale aktiviteter. De unge har ofte kommunikative vanskeligheder, i form af manglende eller begrænset sprog og sprogforståelse. 

 • Om personalet

  Personalet på STU er sammensat af pædagoger, lærere og medhjælpere, der kontinuerligt uddannes inden for området for at sikre størst mulig faglighed i opgaveløsningen.

  Vi samarbejder med professionshøjskoler i den løbende uddannelse af pædagogiske assistenter, pædagoger og skolelærere for at sikre samt skabe et personale på STU, som alle har en viden indenfor den nyeste udvikling omkring undervisning og pædagogik.

 • Kontaktoplysninger

  Daglig leder STU Anholtvej: Kamilla Pedersen, Email: kaphi@slagelse.dk - tlf. 24 59 92 28.

  Daglig leder STU-RV 53: Karina Albrehtsen,  Emal: kaalb@slagelse.dk, telefon: 30 63 53 72.