Rådgivning

Rådgivningen på Autisme Center Vestsjælland er beliggende på Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

Alle undervisere er uddannede fagpersoner eks. lærer, pædagog, psykolog, ergo/fysioterapeut, tale/hørekonsulent og har erfaring indenfor autismeområdet.

Vi tilbyder blandt andet kurser og rådgivning, der kan tilpasses fagpersoner, forældre, kommuner mm.

Kontakt os på acvraadgivningen@slagelse.dk