Rådgivning

Hvis du som forældre, fagperson eller kommune har brug for vejledning tilbyder vi kurser og rådgivning, der kan tilpasses efter behovet.

Alle undervisere er uddannede fagpersoner eks. pædagog, psykolog, ergo/fysioterapeut, tale/hørekonsulent og har erfaring indenfor autismeområdet.

Rådgivningen på Autisme Center Vestsjælland er beliggende på Rosenkildevej 85, 4200 Slagelse.

Specialiserede tilbud
 • Behov for at arbejde med andre former for specialisering

  Behov for at arbejde med andre former for specialisering


  Autisme Center Vestsjælland er sammen med Autismecenter Storstrøm og Himmelev Behandlingshjem udvalgt til projektet: ”Behov for at arbejde med andre former for specialisering” i Region Sjælland.

  Ydelseskataloget er et resultat af projektet og blev igangsat af styregruppen for rammeaftalen i Region Sjælland i 2017.

  Projektet er en naturlig fortsættelse af arbejdet med at gøre de specialiserede tilbuds ekspertviden og ydelser mere tilgængelige. Herunder også at styrke dialogen mellem bestillere og udførere på det specialiserede socialområde i Region Sjælland. Formålet er at udvikle fleksible og målrettede enkeltydelser som et alternativ til et køb af en hel plads (til fuld takst). 

 • Henvendelse

  Henvendelse på baggrund af kataloget

  Når du henvender dig til tilbuddet vedrørende en ydelse i kataloget, må du gerne gøre opmærksom på dette. Det skal bruges til en evaluering af ydelseskataloget og samarbejdet om de leverede ydelser.

  Spørgsmål til projektet eller ydelseskataloget kan rettes til konsulent Stine Arent Larsen, Region Sjælland:

  • Mail: stlar@regionsjaelland.dk
  • Telefon: 61 14 06 35

  Læs projektbeskrivelsen: