Faglig tilgang til det pædagogiske arbejde

Målgruppen er borgere med autisme og ofte andre handicaps. Det kan være mental retardering, angst, OCD, ADHD eller lign. i et vist omfang. Fælles er, at det enkelte menneske med sine handicaps skal kunne profitere af det autismerettede tilbud.

Vi tager fagligt afsæt i borgerens resurser, forventninger og drømme for eget liv. Vi møder den enkelte ud fra dennes forudsætninger og udviklingsmuligheder.

Indsatsen tilpasses med udgangspunkt i den enkelte borgers stress- og sanseprofil.

Vi har fokus på trivsel gennem relationer, samvær, oplevelser og aktiviteter i samarbejde med borgeren. Vi vægter, at aktiviteter og oplevelser indgår og tilrettelægges i hverdagen ud fra den enkelte borgeres ønsker og behov.

I vores pædagogiske recovery-orienterede tilgang er der et tydeligt afsæt i de etiske principper: ret til, og respekt for, selvbestemmelse og medbestemmelse, værdighed, sårbarhed og integritet.

Vi arbejder med at understøtte den enkelte borgeres forståelse af eget handicap og styrke selvstændighed og selvfølelse gennem tilpassede krav og mulighed for mestringsoplevelse.

Siden er sidst opdateret 7. July 2023