Samarbejde med myndigheder

Til et kommende samarbejde med en anbringende kommune er der som regel følgende sagsforløb:

  • Sagsbehandler kontaktes af borger eller pårørende, som indgiver ønske om tilbud ved Autisme Center Vestsjælland.
  • Hvis sagsbehandler er enig, sender sagsbehandler relevante sagsakter til Autisme Center Vestsjælland på e-mail: acvvisitation@slagelse.dk
  • Såfremt Autisme Center Vestsjælland har en ledig bolig, vurderes det, om borgeren er i målgruppe. Det vurderes, om den ledige bolig er det rigtige tilbud, og om bomiljøet er det rette for borgeren.
  • Efter målgruppevurderingen får sagsbehandler en tilbagemelding. Denne vurdering er med udgangspunkt i de tilsendte sagsakter og vurdering af støttebehov inkl. en takstindplacering, der er baseret på det foreløbige grundlag.
  • Den endelige målgruppevurdering og herunder takstniveau vil fastsættes efter møde med borger og/eller andet relevant netværk.
  • Der tages i indflytningen altid stilling til om støttebehovet er højere i starten, da en flytning er en stor omvæltning for borger.
  • For at imødegå uhensigtsmæssigt lange visitationsforløb, vil der indgå tidsfrister i det gensidige samarbejde. Disse oplyses af Autisme Center Vestsjælland.
  • Såfremt borger er i målgruppe for et af vores tilbud, og der ingen ledige match er, vil der være mulighed for at blive opskrevet på venteliste.

Er en borger tildelt et tilbud, vil den anbringende kommune opkræves betaling fra det tidspunkt, der er givet accept, såfremt der ikke er aftalt andet.

Siden er sidst opdateret 21. April 2023