Tilbud

Her kan via links læse mere om områderne på Autisme Center Vestsjælland

Herunder:

  • Voksenområde (ordinære tilbud SEL § 108, ABL § 105, enkeltindsatser SEL §108, STU, Kollegie SEL § 107 og Aktivitets- og Samværstilbud SEL § 104).
  • Børneområdet (botilbud § 52.3.7 og aflastningstilbud § 52.3.5 eller § 84 jf. §44).

Til at understøtte det pædagogiske og sundhedsfaglige personale har vi tværgående medarbejderfunktioner inden for ledelse og specialiseret personale herunder psykolog og psykologisk konsulent, pædagogiske konsulenter, socialrådgivere, audiologopæder, administrative medarbejdere samt andre relevante faggrupper, der alle understøtter organisationen med afsæt i en konsultativ praksis.

Det, mener vi, giver de bedste betingelser for de borgere, der er tilknyttet Autisme Center Vestsjælland.