Tilsynsrapporter

Formål med socialtilsyn

Formålet med socialtilsynet er at bidrage til at sikre, at borgeren ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet for tilbuddet efter lov om social service. Formålet skal opnås gennem systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent varetagelse af opgaven med at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene.

Socialtilsyn Østs opgave er ifølge ”Lov om socialtilsyn” at sikre, at sociale tilbud til børn, unge og voksne har en tilstrækkelig kvalitet både socialfagligt, pædagogisk, økonomisk og juridisk.

Tilsynsrapporter og andre relevante dokumenter fra Socialtilsyn Øst

Siden er sidst opdateret 11. August 2023