Sådan får du plads på ACV

For visitatorer

  • Sagsbehandler kontaktes af pårørende, som indgiver ønske om plads på Autisme Center Vestsjælland
  • Hvis sagsbehandler er enig i pårørendes ønske, sender sagsbehandler relevante sagsakter til Autisme Center Vestsjælland
  • Herefter laver ACV en målgruppevurdering for at afklare det rigtige tilbud samt støttebehov for borgeren
  • Efter målgruppevurderingen får både sagsbehandler og pårørende besked om resultatet af denne
  • Såfremt borgeren er inden for målgruppen, tilbydes der en plads eller en plads på ventelisten på Autisme Center Vestsjælland
  • For at imødegå uhensigtsmæssigt lange visitationsforløb vil der indgå tidsfrister i sagsbehandlingssamarbejdet. Disse oplyses af ACV
  • Er en borger tildelt en ledig plads, vil den anbringende kommune opkræves betaling for pladsen fra det tidspunkt, der er givet accept, såfremt der ikke er aftalt andet
Siden er sidst opdateret 17. juni 2019